تماس با ما:

 

         @NarinBonyan

          Info@ojeelm.ir

          0912  014  9261

         ارسال پیام آنلاین

آدرس تهران:


خیابان رسالت - مترو علم و صنعت - فلکه 12 - پلاک 1

آدرس اردبیل:

 

خیابان مطهری - مرکز رشد دانشگاه محقق اردبیلی - واحد 402